پروژه های اجرا شده

 سوابق پروژه های اجرا شده شرکت خط و ابنیه  فلق طی سنوات گذشته
ردیف عنوان پروژه نام کارفرما مدت قرارداد تاریخ تحویل محل اجرای پروژه
۱ تعمیر و نگهداری خطوط اداره کل راه آهن  قم اداره کل راه آهن قم سی ماه ۱۳۹۶ راه آهن قم
۲ احداث ساختمان پست بازدید ایستگاه تربت حیدریه تربت حیدریه دو سال ۱۳۹۶ راه آهن شرق
۳ تعویض کوپلاژ قدیمی سوزن راه آهن قم اداره کل راه آهن قم یک ماه ۱۳۹۵ راه آهن قم
۴ احداث ساختمان پاسگاه پلیس ایستگاه خواف خواف دو سال ۱۳۹۵ راه آهن شرق
۵ عملیات تعمیر و نگهداری خطوط ریلی راه آهن فارس اداره کل راه آهن فارس سی ماه ۱۳۹۳ راه آهن فارس
۶ تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاههای اداره کل راه آهن شرق اداره کل راه آهن شرق یک سال ۱۳۹۳ راه آهن شرق
۷ اجرای اسلب تراک بتنی خط ۳ دپوشن گیری ایستگاه تهران به دو صورت اسلب پیش ساخته و تراورس اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن شش ماه ۱۳۹۲ راه آهن تهران
۸ اجرای عملیات سبکسازی ترانشه کیلومتر ۸۴۸ اداره کل راه آهن فارس اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن سه ماه ۱۳۹۲ راه آهن فارس
۹ تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات برقی و مکانیکی در راه آهن شرق اداره کل راه آهن شرق یک سال ۱۳۹۲ راه آهن شرق
۱۰ احداث ساختمان پست بازدید در ایستگاههای راه آهن خواف و بیشه در اداره کل راه آهن شرق یک سال ۱۳۹۲ راه آهن شرق
۱۱ بهسازی ۱۶ پل و  احدات ۲۳۰ متر دیوار وزنی و تزریق آهک جهت استحکام خاکریز و سبک سازی ترانشه در راه آهن اصفهان شیراز شرکت استراتوس شش ماه ۱۳۹۱ راه آهن فارس
۱۲ تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاههای اداره کل راه آهن شرق اداره کل راه آهن شرق پانزده ماه ۱۳۹۱ راه آهن شرق
۱۳ اجرای پروژه اسلب خطوط ریلی پایانه نفتی واقع در اسکله شهید رجائی به همراه محوطه سازی برای عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین شرکت راه آهن حمل و نقل ده ماه ۱۳۹۰ بندر عباس
۱۴  طراحی و مدیریت فنی و اجرائی تکمیل در عملیات دپو سنگی بافق  شامل جمع آوری خطوط و احداث سکو باسازی و باسازی سوله شرکت راه آهن حمل و نقل شش ماه ۱۳۹۰ تهران
۱۵ انجام خدمات برداشت اطلاعات محور تهران تا بندر امام خمینی ، خرمشهر به روش نقشه برداری متحرک شرکت پردازشگر کیش به همراه بخش IT راه آهن چهار ماه ۱۳۸۹ تهران ، اراک ، لرستان ، جنوب
۱۶ انجام خدمات برداشت اطلاعات نقشه برداری از پایانه و طراحی و اصلاح سه خط موجود و طراحی خط جدید شرکت سایپا ریل پنج ماه ۱۳۸۸ تهران
۱۷ انجام  خدمات برداشت اطلاعات تثبیت خاک سایت شرکت راه آهن حمل و نقل دو ماه ۱۳۸۸ تهران
۱۸ انجام خدمات بررسی اتصال خطوط فرعی شرکت سایپا به شبکه ریلی کشور و طراحی سه واریانت اتصال و سه خط داخلی سایت شرکت سایپا لجستیک دو ماه ۱۳۸۸ بندرعباس
۱۹ نظارت بر اجرای تعمیر و نگهداری خطوط اصلی و فرعی اداره کل راه آهن تهران ، اراک ، لرستان ،جنوب اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن هجده ماه ۱۳۸۶ تهران ، اراک ، لرستان ،جنوب
۲۰ انجام خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی راه آهن شرکت مهندسین مشاور مترا یک سال ۱۳۸۶ تهران
۲۱ نظارت بر اجرای تعمیر و نگهداری خطوط اصلی و فرعی اداره کل راه آهن تهران اداره کل راه آهن تهران یک سال ۱۳۸۵ تهران
۲۲ پروژه مسکونی ۴۵ واحدی  بلوار فردوس دو سال ۱۳۸۵ تهران
۲۳ پروژه مسکونی ۹ واحدی شیخ بهائی دو سال ۱۳۸۴ تهران
۲۴ پروژه مسکونی ۲۰ واحدی منیریه دو سال ۱۳۸۳ تهران
۲۵ پروژه مسکونی ۳۰ واحدی بلوار مرزداران دو سال ۱۳۸۲ تهران
۲۶ پروژه مسکونی  ۳۰ واحدی ظهیر الاسلام دو سال ۱۳۷۹ تهران
۲۷ احداث ساختمان آگاهی راه آهن اداره کل راه آهن تهران چهار ماه ۱۳۷۹ تهران
۲۸ ساخت واحد مدیریت ، نمازخانه ، استخر روباز ، محوطه سازی واحدهای دوباکس ،  فضای سبز و سپتیک اداره کل رفاه راه آهن دو سال ۱۳۷۶ خزر آباد ساری
۲۹ ساخت یکصد واحد فونداسیون ، تراس و پله به همراه۵۰ واحد دو طبقه نمودن ویلاهای خزر آباد ساری اداره کل رفاه راه آهن دو سال ۱۳۷۵ خزر آباد ساری
۳۰ پروژه مسکونی ۸ واحدی قلهک دوسال ۱۳۷۵ تهران