پروژه های در دست اجرا

پروژه های در دست اجرا
ردیف عنوان پروژه نام کارفرما مدت قرارداد محل اجرای پروژه
۱ تعمیر و نگهداری خطوط اداره کل راه آهن  قم راه آهن قم سه سال قم
۲ تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه راه آهن  یزد راه آهن یزد نه ماه ایستگاه مبارکه راه آهن یزد
۳ اجرای پنج دهانه پل باکسی راه آهن قم راه آهن قم ده ماه قم
۴ احداث زیرگذر ارتباطی سکوی یک به دو ایستگاه راه آهن قم راه آهن قم هفت ماه قم