ارکان جهت ساز

 

ارکان جهت ساز شرکت خط و ابنیه فلق

ماموریت

زیر سازی، روسازی و تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و جاده ای و احداث و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات به ویژه راه و راه آهن

چشم انداز

 • جزو سه شرکت برتر در زمینه تعمیر و نگهداری خطوط
 • کسب سهم ۱۲ درصد از بازار تعمیر و نگهداری خطوط ریلی
 • جزو ۵ شرکت برتر در زمینه روسازی خطوط ریلی
 • حضور فعال در اجرای پروژه هی زیرسازی ریلی، جاده ای و ساختمانی

ارزش ها

 • جذب رضایت حداکثری مشتریان
 • نتیجه گرایی متوازن برای تمامی ذینفعان
 • مدیریت چابک و منعطف
 • ارتقاء سطح بهره وری منابع
 • تعهد و مسئولیت پذیری و رعایت قوانین و مقررات
 • جلب مشارکت کارکنان در بهبود ارائه خدمات

عوامل کلیدی موفقیت

 • رضایت کارکنان و مشتریان
 • نظارت و کنترل فنی مستمر پروژه ها
 • تامین به موقع تجهیزات
 • تامین به موقع منابع مالی