تماس با ما

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان نصرت غربی- نرسیده به تقاطع جمالزاده- پلاک 73 طبقه 4

کد پستی : 1418853614

تلفن : 66122592 و 66122596 و 66122601

دورنگار : 66123114

سایت اینترنتی: falaghco.ir

پست الکترونیکی : info@falaghco.ir

شرکت خط و ابنیه فلق (سهامی.خاص) – وابسته به مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن ج.ا.ا